DCHelix Records

موسیقی خود را در پلتفرمهای استریم منتشر کنید و حق تالیف دریافت کنید

هدف ما

DCHelix Records اینجاست تا به موزیسین‌ها‌ی رو به رشد کمک کند موسیقی خود را به صورت رایگان در پلتفرم‌های استریم منتشر کنند و بابت گوش کردن شنوندگان حق تالیف دریافت کنند. ماموریت ما این است که نقشی در شکل دهی اکوسیستمی پایدار برای هنرمندان و شنوندگان داشته باشیم، جایی که هنرمندان کمتر شنیده شده‌ در سراسر جهان می‌توانند آشکار و شنیده شوند. برای دستیابی به این هدف، ما فرایند انتشارمان را بسیار آسان و سریع کرده‌ایم. تنها کاری که باید انجام دهید این است که روی تولید موسیقی خود متمرکز شوید و با ما قرارداد تنظیم کنید، ما بقیه کارها را انجام می‌دهیم.

سوال؟

برای اطلاعات بیشتر به info@dchelixrecords.com ایمل بزنید

DCHelix Records Form Music Group Tutorial.mp4